POPIS MẼST A OBCÍ SOPRON

  soproni cégek

POPIS MẼST A OBCÍ SOPRON
Co do počtu památek nejbohatší město v zemi, obklopené jehličnatými lesy na vrších Lövérek a věncem vinohradů rodících dobré víno. Sopron, vyznamenaný v roce 1975 cenou Europa Nostra, je malé město se subalpinským klimatem poblíž rakouských hranic.

Za dob Římanů tu leželo město Scrabantia, významná zastávka na Jantarové stezce protínající Evropu v severojižním směru. Z rušného antického fóra zbyly úlomky soch a kamenů, které jako součást místopisné expozice uchovává ve svém nitru symbol a dominanta města, 61 m vysoká Požární věž (Fő tér 1), z níž se otvírá nádherné kruhové panorama. Malebnému baroknímu hlavnímu náměstí (Fő tér) dominuje benediktinský kostel s gotickou klenbou a barokním vnitřním vybavením, lidově zvaný Kozí kostel (Templom u.), jenž byl v 17. století dejištěm korunovací a zasedání zemského sněmu. Jedním z nejnavštěvovanějších maďarských muzeí je barokní dům sběratelské dynastie Stornóů (Stornó-ház, Fő tér 8), naplněný sbírkami vzácných starožitností.

Generálský dům (Tábornok-ház, Fő tér 7) byl obydlím starostů a vojenských velitelů mesta v 17. století. O 300 let starší Fabriciův dům (Fő tér 6) patří svým zařízením k nejcennějším památkám ve městě. Interiér odráží měšťanský vkus 17 - 18. století a ve středověkém sklepení domu najdeme římské lapidárium. Jedním z jeho exponátů je sousoší Triád, jež zdobilo římský Kapitol.
Gambrinus-ház (Fő tér 3) je rovněž gotický dům. Nejkrásnější kusy zařízení ze starobylých a historicky cenných sopronských apatyk a vzácné lékárnické spisy jsou shromážděny ve farmaceutických historických sbírkách (Patikaház - Fő tér 2).

Socha sv. Trojice ze 17. století je vynikajícím dílem maďarského barokního sochařství. Pravidelné varhaní koncerty se konají v evangelickém kostele s pozlaceným oltářem a kazatelnou zdobenou uměleckými řezbami (Templom u.).

Jednou z nejhezčích sopronských neogotických památek 19. století je Voršilský kostel (Orsolya tér 2), kde na oratoři je sbírka římskokatolického církevního umění. Před kostelem stojí Mariánská kašna z 18. století. V Caesarově domě (Hátsókapu 2), který se pozná podle rohového renesančního balkónu, byla zařízena stylová vinárna, v poschodí je výstava akvarelů.

Koncem 13. století byla postavena Stará židovská synagoga (Új u. 22). Pozdně renesanční je Eggenbergův dům ze 17. století (Szent György u. 12), nad jehož vchodem spatříme braniborský znak a v loggiovém dvoře erb Hohenzollernů. Gotický kostel sv. Jiří (Szent György u.) založený před 600 lety, byl později přebudován v barokním slohu a jeho fresky pocházejí z 18. století. Okružní systém ulic a náměstí, který obepíná sopronské centrum, dodnes zachoval staré podhradní domky středověkých kupců, v současnosti v nich ale sídlí vysoce elegantní obchody.

Svéráznou krásu vyzařuje soukromá sbírka nábytku, obrazů, vykopávek a zbraní vystavovaná pod hlavičkou Zettl-Langer (Balfi út 9 - 11). Jednou z nejcennejších umeleckých památek je kostel sv. Ducha (Szentlélek u.), perla gotické architektury z přelomu 14. a 15. století. Skvostem světského baroka je dům U dvou Maurů (Két Mór-ház, Szent Mihály u. 9) s kroucenými sloupy u vchodu, jehož římsu nesou dvě sochy Mouřenínů. Nad městem se tyčí 48 m vysoká věž gotického kostela sv. Michala, postaveného v 15. století na románských základech (Szent Mihály u.) z jehož výzdoby je nejcennější dřevěná socha Madony.

Ulicí muzeí je Templom utca (Kostelní ul.), plná hodnotných sbírek. V bývalém františkánském, později benediktinském klášteře se zachovala středověká Kaplanská síň (Káptalan-terem), ojedinělá památka ze 13. století, neboť srovnatelná výzdoba, sochy a nástěnné malby se jinde v Maďarsku nenajdou. Muzeum hornictví v bývalém Esterházyho paláci (č. 2-4) obsahuje bohatý výstavní materiál. Kromě maket, znázorňujících historický vývoj tohoto průmyslového odvětví, ukazuje ohlasy hornické práce a života ve výtvarném umění a v oblasti uměleckých řemesel.
V paláci Eszterházyů (č. 4) je i sbírka z historie lesnictví, dřevařského průmyslu a zeměměřičství. Celostátní evangelické muzeum našlo domov v budově bývalé fary (č. 12). V pozdně renesančním domě s podloubím (Lábasház, Orsolya tér 5) jsou vystaveny zlatnické výrobky a textílie. Jediné pekařské muzeum v zemi (Bécsi u. 5) ukazuje, jak vypadala stará pekařská a cukrářská dílna i prodejna a jak pekaři bydleli. Národopisná výstava (Deák Ferenc tér 1) informuje návštěvníka o 23 odvětvích řemesel a lidové rukodělné tvorby, provozovaných kdysi na území župy Sopron. Tamtéž je i Muzem F. Liszta s místopisnými, etnografickými exponáty a výtvarnými díly.

Pohoří Lövérek nad městem je součástí Sopronské oblasti ochrany přírody, ideálním výletním místem, jehož nejvyšším bodem je Károly-magaslat (398 m) s rozhlednou vysokou 23 m. Uprostřed lesů, v nichž rostou bramboříky, je v krásném prostředí krytá plovárna a otevřené koupaliště (Lövér körút 82). Městským autobusem jsou dostupné oblíbené lázně Tómalom.

Pozoruhodností v okolí je mnoho, například mohutný karmelitský kostel s barokním schodištěm a klášter v obci Sopronbánfalva, na kopci v zahradní části města. Součástí rezervace vodního ptactva Národního parku Fertő-Hangság je Fertőrákos s vodní kolonií a kamenolomem, připomínajícím egyptské skalní chrámy; lom z římské doby zásoboval kamenem četná staveniště ve Vídni. Dnes je tu jeskynní divadlo (Barlangszínház), jehož letní operní představení mezi gigantickými přírodními kulisami skýtají nevšední zážitek. Točité schody vedou na vrchol skalní stěny, odkud je vidět celkové panorama jezera Fertő.